Patrika Darbo Celebrates Emmy Nom @ TV Academy Party…

IMG_5981 IMG_5982 IMG_5986 IMG_5989 IMG_5995 IMG_5997 IMG_6002 IMG_6006 IMG_6008 IMG_6010

Advertisements